testovací server

Desky zemské

V listopadu 2017 zpřístupnil Národní archiv badatelské veřejnosti na internetové stránce vademecum.nacr.cz prvních 260 knih z fondu Desky zemské větší. Fond je spravován I. oddělením Národního archivu a dohromady obsahuje 1397 knih. Národní archiv počítá s postupnou digitalizací celého fondu tak jako s digitalizací fondů Desky zemské menší (254 knih) a Desky zemské stavovské (63 knih).