testovací server

Indikační skici stabilního katastru

Jsou k dispozici na stránce Českého úřadu zeměměřického a katastrálního pod sekcí Stabilní katastr. Jsou to nejstarší katastrální mapy obcí na území bývalé země České pol. 19. stol.,  (celkem zpracováno 9138 map a vyhotoveno 199 006 skenů). Originály map již nejsou badatelům zapůjčovány. Pokud objevíte chyby, prosíme o upozornění na adresu: na1@nacr.cz.