testovací server

Knihy židovských familiantů

V roce 2013 bylo za finanční podpory JewishGen z USA digitalizováno v Národním archivu všech 190 svazků z archivního fondu „Knihy židovských familiantů“ a 4 svazky knih familiantů moravských židovských náboženských obcí v Hranicích, Kostelci (o. Hodonín) a Kyjově, které jsou uloženy ve fondu „Rada židovských náboženských obcí v krajích českých“. K digitalizovanému souboru byly po dohodě s vedením Archivu Židovského muzea v Praze, Moravského zemského archivu v Brně a Zemského archivu v Opavě připojeny i knihy familiantů moravských židovských obcí, které byly nalezeny v písemnostech patrimoniální správy (ZA Opava, MZA Brno) a židovských náboženských obcí (AŽMP), celkem 24 svazků. Pro zájemce o dějiny Židů v českých zemích a o židovskou genealogii jsou nyní knihy židovských familiantů přístupné on-line zde.