testovací server

ÚŘP-ST

Na zpracování fondu NSM plynule navázalo regestování druhého archivního souboru stejné provenience a podobného osudu s názvem Státní tajemník u říšského protektora v Čechách a na Moravě (ÚŘP-ST). Fond byl nově zpracován v letech 2006 až 2009 a krátce nato také zdigitalizován a zpřístupněn online, včetně inventáře a rejstříků.

Jedná se rovněž o bývalý fond Archivního a studijního ústavu Ministerstva národní bezpečnosti, později Studijního ústavu MV, označený číslem 109, který obsahuje zejména písemnosti kanceláře státního tajemníka u říšského protektora, jímž byl od dubna 1939 do srpna 1943 Karl Hermann Frank.

Také v tomto případě je dodnes využívána osobní kartotéka bývalého studijního ústavu uložená v Archivu bezpečnostních složek, která odkazuje na složky písemností fondu začínající číslem 109. Součástí inventáře je vedle rejstříků, podobně jako u fondu NSM, také výběrový heslář původních názvů institucí a dalších termínů s jejich českým překladem.