testovací server

Matriky židovských náboženských obcí z let 1784–1949

V roce 2011 byly digitalizovány všechny svazky matrik židovských náboženských obcí uložené v Národním archivu. Fond Matriky židovských náboženských obcí v českých zemích (HBMa) je zpřístupněn v aplikaci Archivní VadeMeCum. Fond Židovské kontrolní matriky (HBM) je v digitalizované podobě zpřístupněn zde.