testovací server

Paginae historiae 31/1, 2023

Autor: David Hubený, Miroslav Šepták, Emil Voráček (ed.)
Jazyk: Čeština, slovenština, angličtina, ukrajinština, ruština
ISBN: ISSN 1211-9768
Počet stran: 548
Rok vydání: 2023
Dostupnost: skladem
Cena:
319,- Kč

Krize a stát. Na příkladu Československa v meziválečném období.

Jedná se o monotematické číslo připravené ve spolupráci s Historickým ústavem AV ČR, v. v. i., jehož základem jsou příspěvky proslovené na stejnojmenné konferenci v roce 2021.

Celkem 27 studií domácích i zahraničních autorů je věnováno problematice krizí v meziválečném období na příkladu Československa.

Jednotlivé studie jsou seřazeny do tematických bloků (meziválečná věda, politická krize, poválečná státní správa, zdravotní a sociální správa, film, hospodářství, poválečná zásobovací a sociální situace, církve, legislativní příprava, krize na obzoru).